Blog chuyện hàng ngày

Hỏi Người niệm Phật lúc không niệm Phật thì Phật quang có nhiếp thủ và hộ niệm không

Hỏi: Người niệm Phật, lúc không niệm Phật thì Phật quang có nhiếp thủ và hộ niệm không?
Đáp: Đúng vậy, là người chuyên tu niệm Phật –chú ý điều tôi biểu đạt, tức là người nhất tâm niệm Phật, nguyện sanh Tịnh Độ, cho dù ban đêm ngủ không niệm Phật, thì ánh sáng của Phật A-di-đà vẫn nhiếp thủ không bỏ.
Bởi vì, trong 12 danh hiệu ánh sáng của Phật A-di-đà có một loại ánh sáng gọi là ‘bất đoạn quang’, tác dụng của bất đoạn quang (ánh sáng không gián đoạn)là để nhiếp thủ người niệm Phật bị gián đoạn bởi vì các phương diện như thân thể, sự nghiệp… mà khiến cho họ không gián đoạn, là Phật đến nhiếp thủ không gián đoạn, đây là tác dụng của bất đoạn quang.
Thế nên, chúng sanh không nên lo lắng, chuyên tu niệm Phật, nguyện sanh Tịnh Độ, cho dù vì các duyên, sự việc mà không liên tục niệm Phật được thì Phật quang vẫn nhiếp thủ, hộ niệm.
Nam-mô A-di-đà Phật
25/04/2019
42 bình luận:
Vân Nguyễn
25-04-2019, 02:24:55
Nam mo a di Đà phật
Thích Ngọc Nữ
25-04-2019, 02:24:55
Mp
Le My
26-04-2019, 04:59:11
Adidaphat
Thích Ngọc Nữ
26-04-2019, 04:59:11
Mp
Phát Mỹ
27-04-2019, 04:45:21
Nam mo a di da phat
Thích Ngọc Nữ
27-04-2019, 04:45:21
Mp
Dung Ngoc
28-04-2019, 04:41:02
Adidaphat
Thích Ngọc Nữ
28-04-2019, 04:41:02
Mp
Quang Truong
29-04-2019, 04:32:00
Nam mô A DI ĐÀ PHẬTAi ơi! Niệm PHẬT làm lànhCầu xin PHẬT độ chúng sanh muôn loài
Thích Ngọc Nữ
29-04-2019, 04:32:00
??????????????????????????????NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT????NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT????NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT????NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT????NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT????NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT????NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT????NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT????NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT????NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT??????????????????????????????
Nguyễn Ngọc Cương
30-04-2019, 04:29:50
Nam Mô A Di Đà Phật
Thích Ngọc Nữ
30-04-2019, 04:29:50
Mp
Tieumy Sonvu Hyunh
01-05-2019, 04:22:15
Nam mo a di da phat
Thích Ngọc Nữ
01-05-2019, 04:22:15
Mp
Nguyen Khanh
02-05-2019, 04:23:15
Nam mô A Di Đà Phật
Thích Ngọc Nữ
02-05-2019, 04:23:15
??????????????????????????????NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT????NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT????NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT????NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT????NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT????NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT????NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT????NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT????NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT????NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT??????????????????????????????
Lê Như Hạnh
03-05-2019, 04:40:25
Nam mo a di đà phật
Thích Ngọc Nữ
03-05-2019, 04:40:25
Mô phật
Khanh Thy Bui
04-05-2019, 04:26:20
Nam mo a di da phat
Thích Ngọc Nữ
04-05-2019, 04:26:20
https://m.facebook.com/groups/132606120715116?view=permalink&id=132606124048449
Hương Như
05-05-2019, 04:20:03
Tôi không codon vì tôi còn có bạn
Minh Đoan
05-05-2019, 04:20:03
Dieu hoang va dong huyNam mo a di da phat
Thích Ngọc Nữ
06-05-2019, 04:20:22
Mp
Thanh Thanh
06-05-2019, 04:20:22
A di đà phật
Thích Ngọc Nữ
07-05-2019, 04:18:17
Mp
Bich Nguyen
07-05-2019, 04:18:17
A di đà phật
Thích Ngọc Nữ
08-05-2019, 04:18:37
Mp
Nguyễn Xuân Sum
08-05-2019, 04:18:37
Amen
Thích Ngọc Nữ
09-05-2019, 04:18:04
Mp
Phuoc Mai
09-05-2019, 04:18:04
Nam mô a di đà phật
Thích Ngọc Nữ
10-05-2019, 04:14:32
Mp
Tung Ho
10-05-2019, 04:14:33
A di đà phật
Thích Ngọc Nữ
11-05-2019, 04:16:14
Mp
Huỳnh Thanh Nhàn
11-05-2019, 04:16:14
A DI DA PHAT
Thích Ngọc Nữ
26-05-2019, 04:07:28
Mp
Trần Văn Dương
26-05-2019, 04:07:28
Mô phật
Thích Ngọc Nữ
28-05-2019, 04:06:57
Mp
Nên Nguyễn
28-05-2019, 04:06:57
Nam mo a di đa phat
Thích Ngọc Nữ
29-05-2019, 04:07:09
Mp
Hien Tong
29-05-2019, 04:07:09
A di đà phật
Thích Ngọc Nữ
30-05-2019, 04:07:53
Mp
Nguyễn Thị Thu Hiền
30-05-2019, 04:07:53
Nam mô a di đà phât

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *