Blog chuyện hàng ngày

Bài viết 07/2016

Tập huấn “Kỹ năng tham vấn nâng cao và kỹ năng chăm sóc người có HIV”

Nội dung xoay quanh những vấn đề: kỹ năng tham vấn cho trẻ bị lạm dụng tình dục, tham vấn khủng hoảng và kỹ năng chăm sóc người có HIV

Cảm xúc nghề nghiệp

Trong các dạng văn nghệ Giáo dục sức khỏe, các thông tin cần được chuyền tải với liều lượng vừa phải, có thể rải đều ở nhiều đoạn, tránh sự khô khan, nhưng cần đảm bảo tính chính xác

Kỹ năng Giáo dục Sức khỏe nhóm nhỏ

Đối với nhóm chưa có thói quen chủ động phát biểu ý kiến, người điều động có thể vận dụng nhiều kỹ năng để năng động nhóm: tìm hiểu mối quan tâm của nhóm, trò chơi, mời các nhân tố tích cực trong nhóm mở đầu thảo luận

Đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình

Nâng cao chất lượng dân số phát động và duy trì phong trào rèn luyện thân thể, bảo vệ sức khỏe, giữ gìn vệ sinh và cải thiện môi trường sống tại cộng đồng; tăng cường các hoạt động tư vấn tiền hôn nhân

Một số hiểu biết về bệnh Rubella

Người chiến sĩ đó là người thầy thuốc và là một nhà nghiên cứu khoa học. Cách nhìn, cách nghĩ, cách nghiên cứu để giải quyết một cách sáng tạo và độc đáo những vấn đề khó khăn và phức tạp

Vài nét về hoạt động mạng lưới Truyền thông – Giáo dục Sức khỏe - Phần 2

Việc tách riêng hoạt động Truyền thông – Giáo dục Sức khỏe thành 1 trong những chuẩn đánh giá trong thang điểm đánh giá thi đua của tuyến y tế cơ sở do Bộ Y tế và Sở Y tế ban hành trong năm 2002

Vài nét về hoạt động mạng lưới Truyền thông – Giáo dục Sức khỏe - Phần 1

Trong năm 2002, T4G đã tổ chức 2 lớp tập huấn Giảng viên về Kỹ năng huấn luyện Truyền thông – Giáo dục Sức khỏe (6 ngày) cho các T3G quận huyện để về tổ chức tập huấn lại cho T2G và nhân viên sức khỏe cộng đồng

Từ kiến thức đến hành vi là một chặng đường đầy khó khăn gian khổ

Nhiều quyết định không dễ, có thể có những quyết định rất đau khổ nữa. Tham vấn viên là người giúp đưa ra các vấn đề, các giải pháp thay thế để thân chủ chọn lựa